Přihlášky ke studiu

 • Přihláška má dvě strany. Může být vytisknuta černobíle.
 • Na přihlášce musí být uveden kód a název oboru.
  •     Gymnázium 8leté (79-41-K/81)
  •     Gymnázium 4leté (79-41-K/41)
  •     Zdravotnický asistent (53-41-M/01)
  •     Zdravotnické lyceum (78–42–M/04)
  •     Obchodní akademie (63-41-M/02)
 • Zdravotní potvrzení požadujeme pouze pro obor Zdravotnický asistent.
 • Podle pořadí škol na přihlášce budou uchazeči zváni na jednotlivé  termíny společné přijímací zkoušky.
 • Na přihlášce musí být potvrzeny známky ze základní školy, případně tyto známky musí být doloženy ověřenou kopií příslušného vysvědčení.
 • Přihlášku do školy podává uchazeč (nepodává ji základní škola).

 

Uchazeči o obor gymnázium 4leté obdrží současně s pozvánkou k přijímací zkoušce přihlášku k volbě druhého cizího jazyka. Nabízíme jazyk německý, ruský, španělský a francouzský. V případě, že mezi žáky 1. ročníku bude dostatečně velká skupina (min. 14 žáků) se stejnou úrovní dosažených znalostí, bude výuka uzpůsobena této úrovni. V opačném případě se bude druhý cizí jazyk vyučovat od základů. Skupina určitého jazyka se otevře, pokud se přihlásí alespoň 14 zájemců.

 

Pro obor obchodní akademie nabízíme nově dvě zaměření

 • ekonomika a finance,
 • informatika.

Přihláška k výběru zaměření je součástí pozvánky k přijímací zkoušce.

 

Štítky: 
Česky