Výtvarná výchova GYM

 

Umění je květ života celé společnosti...

 

Lev Nikolajevič Tolstoj

 

 

VV - Nižší gymnázium

Cílem předmětu výtvarná výchova je rozvoj psychomotorických dovedností studentů. Vede ho k samostatnému tvůrčímu myšlení a estetickému cítění. Témata jsou vybírána v návaznosti na ostatní naukové předměty.

Časová dotace výtvarné výchovy jsou dvě hodiny týdně v primě a sekundě a po jedné hodině v tercii a kvartě. Hodiny probíhají v učebně VV a studenti se v nich seznamují se základy různých výtvarných technik. Součástí vyučování je i teoretická část, ve které se doplňují znalosti o dějinách umění, jejichž základ student získá v hodinách dějepisu.

Součástí vyučování jsou i návštěvy výstav a diskuse nad uměleckými díly.

V rámci předmětu výtvarné výchovy se pořádá i soutěž Ekomóda.

VV - Vyšší gymnázium

Předmět výtvarná výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v kontextu s ostatními, převážně naukovými předměty. Spojuje všeobecné znalosti žáka s jeho emočním prožitkem, se vztahem k lidem, ke světu a umění. Rozvíjí specifické složky osobnosti zaměřené na vizuální vnímání, obraznost, vyjadřování a komunikaci.

Hodiny výtvarné výchovy probíhají vždy dvě za sebou jednou za čtrnáct dnů. Žáci jsou během výuky seznámeni s výtvarnými osobnostmi a uměleckými díly z průběhu vývoje uměleckých slohů, směrů a stylů. V praktické části pracují různými výtvarnými technikami. Hodiny výtvarné výchovy probíhají v učebně výtvarné výchovy, která je vybavena interaktivní tabulí a jinou audiovizuální technikou. Součástí výuky jsou návštěvy výstav a expozicí dle možností.

Předmět je určen žákům 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia a odpovídajícím třídám osmiletého studia. Časová dotace pro tento předmět je v obou ročnících 1 hodina týdně.

Na předmět navazuje volitelný předmět Dějiny kultury (od 3. ročníku). Z předmětu výtvarná výchova lze skládat maturitní zkoušku.

VV - Vyučující

Jméno Telefon
Mgr. Iveta Höferová 517 326 786
Mgr. Ivana Rumpelová, PhD. 517 326 772
Mgr. Eva Vlčková 517 326 773

 

VV - Učebnice

1. ročníky, kvinty - 2. ročníky, sexty

Doporučená literatura

  • Marie Černá: Dějiny výtvarného umění

Dějiny kultury

Doporučená literatura

  • Alois Bauer: Dějiny výtvarného umění
  • José Pijoan: Dějiny umění 1 - 12