Aktivity a úspěchy NJ GYM + SOŠ

Česky

Aktivity a úspěchy 2017/18

Ahoj ze Švédska!

Motivovat mladší spolužáky k výuce jazyků, to byl cíl skype-hodiny s bývalou žákyní Gymnázia a SOŠZE Vyškov, která se účastní programu Erasmus ve Švédsku.

Studuje ve městě Sundsvall, 390 km severně od Stockholmu. Sdílí byt se studentkou z Německa a z Rakouska, denně si tedy opakuje němčinu.

Až 89% Švédů uvádí, že mluví anglicky, mnoho z nich ovládá i třetí jazyk, nejčastěji němčinu, francouzštinu a španělštinu. „Musím uznat, že žáci na základní škole mluví poměrně dobře anglicky,“ říká studentka. „Určitě hraje roli i to, že dabing není ve Švédsku tak obvyklý jako u nás,“ dodává.

Erasmus je studijní program, nejde v něm však pouze o studium. Člověk má možnost potkat na jednom místě mladé lidi z Německa, Rakouska, Číny, Indie, Francie či Íránu…

Žáci 1. AK měli možnost pohovořit v hodině němčiny nejen o studiu v této zemi, o přírodních zajímavostech, ale také o jiných zvyklostech.

S trochou nadsázky lze říct, že Švédsko je jeden velký národní park. Švédi si váží přírody a chovají se k ní s respektem. Ochrana přírody je tradičně významným tématem. Švédsko je tedy jak po stránce studijní, tak i po stránce turistické dobrá volba.

 

 

Auf Deutsch, nebo česky?

Ahoj! Ich bin Marie Dittmann, 19 Jahre alt und komme aus Rottenburg am Neckar in Deutschland. Für ein freiwilliges soziales Jahr wohne ich jetzt in Vyškov.

Hier arbeite ich für die Charita Vyškov. Außerdem bin ich Lektorin am Gymnasium und der Fachschule in Vyškov.

Žáci naší školy mají v tomto školním roce možnost setkávat se v hodinách německého jazyka, německé konverzace i mimo výuku s rodilou mluvčí Marií Dittmann, německou studentkou, která v rámci mezinárodního dobrovolnického programu přijela na jeden rok pomáhat vyškovské Charitě a pracovat s mládeží. Pokud ji ve škole potkáte, můžete ji oslovit také česky. Budete překvapeni, jak dobře již za půl roku rozumí.

Do Německa na zkušenou

Chcete se zdokonalit v němčině? Máte chuť vycestovat do některé z německy mluvících zemí? Uvažujete o studijním pobytu v zahraničí? Chtěli byste strávit prázdniny na mezinárodních setkáních mládeže? Zajímá vás práce v rámci dobrovolnických programů v evropských zemích?

Nejen na tyto otázky odpověděl Adam Dvořák, referent projektu Do Německa na zkušenou, na besedě Versuch´s mal in Deutschland. Konala se dne 9. 5. 2018 pro zájemce z řad studentů němčiny.

Na základě vlastních zkušeností poskytl důležité informace a praktické rady, jak využít možností, které dnes mají mladí lidé v oblasti cestování a vzdělávání.

Štítky: 
Česky

Do Vídně za uměním

Dne 10. 4. 2018 se studenti gymnázia vydali na výtvarnou exkurzi do Vídně. Terciáni zamířili do Kunsthistorického muzea, potom k Dómu svatého Štěpána a po obědě se přesunuli do Muzea užitého umění na komentovanou prohlídku. Studenti vyššího gymnázia se mezitím zúčastnili workshopu v Muzeu moderního umění. Odpoledne si všichni užili zajímavou prohlídku v galerii Hundertwasserhaus.

Studenti si procvičili konverzaci v němčině také při nákupu občerstvení a suvenýrů.

Poděkování patří našim vyučujícím, které tento příjemný den připravily.

Simona Mozgová, tercie A

Štítky: 
Česky

Jarní Vídeň

Historická exkurze do hlavního města Rakouska už tradičně doplňuje výuku německého jazyka a dějepisu. Vídeň je překrásné reprezentativní město, je bývalým sídlem habsburské monarchie a v současné době především moderní rakouskou metropolí.Nejdříve jsme se vypravili do Schönbrunnu, bývalého letního sídla rakouských císařů. Bývalá rezidence Habsburků udivuje přepychovými císařskými komnatami a krásným zahradním areálem. Historický střed Vídně je zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO. Během prohlídky Vídně jsme měli možnost připomenout si důležité momenty v naší společné historii. Procházka započala prohlídkou Hofburgu. Nechybělo zastavení v Chrámu sv. Štěpána, společně jsme prošli známou luxusní ulici Kärntner Straße. Zastavili jsme se také u Císařské hrobky, místa posledního odpočinku Habsburků.

Počasí nám přálo a my bychom chtěli poděkovat organizátorkám akce za velmi pěknou exkurzi.

Ondřej Duda, 1. AK

Lucie Vorrethová, 1. ZL

Štítky: 

Krajské kolo konverzační soutěže v němčině

V pondělí 12. 3. 2018 se v Brně konalo krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Reprezentant naší školy Oldřich Macháč z 1.B jako nejmladší ze všech účastníků sice v těžké konkurenci  nedosáhl na stupně vítězů, ale jeho 7. místo je dobrým příslibem do dalších ročníků soutěže.

Česky

Návštěva z Österreich Institutu Brno

„Němčina je na trhu práce velkou výhodou vedle dnes již samozřejmé angličtiny. Němčina vám pomůže dobře vydělávat,“ tvrdí ředitelka Österreich Institutu Brno Mgr. Lucie Judová Gráfová. 29. listopadu byla milým hostem v hodinách německé konverzace.

V přehledné prezentaci informovala studenty o jazykových kurzech, zkouškách a certifikátech, které ÖIB nabízí. Na závěr si všichni mohli pomocí krátkých praktických cvičení otestovat svou úroveň znalostí němčiny.

Česky

Německý Hameln, ves Hamlíkov a pověst o krysaři

Pověst o krysaři z německého městečka Hameln byla zpracována řadou autorů, kromě bratří Grimmů to byl například i spisovatel Viktor Dyk. Překvapovala mnohé badatele – především tím, že se v ní uvádělo přesné datum. To ukazovalo, že se za vyprávěním může skrývat skutečná událost…

Jakou souvislost může mít pověst o 130 dětech z Hamelnu odvedených mužem se stříbrnou flétnou se zaniklou středověkou obcí Hamlíkov v katastrálním území obce Podomí? To byl námět přednášky, kterou pro žáky Gymnázia a SOŠZE Vyškov pomohla připravit Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková.

Přednáška doplněná prezentací tak nejen zpestřila výuku německého jazyka, ale také doplnila znalosti žáků z jazyka českého a dějepisu. Na závěr přednášky zazněly tóny z muzikálu Krysař, který mnozí dobře známe.

Poděkování patří paní Ivaně Šrámkové a Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, která přednášku umožnila.

Ing. Jitka Hučíková

 

 

Soutěže v němčině

4. prosince se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce v kategorii vyšší gymnázium a SOŠ. Vítěz Oldřich Macháč z 1.B postupuje přímo do krajského kola. Na pěkném druhém místě je Linda Beránková ze 3.B.

V listopadu se žáci třetích a čtvrtých ročníků gymnázia a SOŠ již počtvrté zapojili do mezinárodní soutěže Best In Deutsch. Probíhá on-line a zahrnuje poslechové testy, gramatickou část a práci s textem. Nejlepší účastnicí naší školy se v těžké evropské konkurenci 3 300 soutěžících stala Petra Vodičková ze 4.A, druhá je Terezie Laubrová z oktávy A, třetí Simona Drbalová z oktávy B.

Všem účastníkům děkujeme za odvahu a reprezentaci naší školy.

Česky

Třikrát o lásce

V úterý 17. října 2017 navštívili studenti němčiny z Gymnázia a SOŠZE Vyškov německé divadelní představení v Brně. Jednalo se o nový typ výukového projektu, který využívá metodu tzv. ilustrovaného vyprávění. Mluvený text v podání rodilého mluvčího dotvářejí na scéně taneční a pantomimická vystoupení herců. Představení s názvem „Třikrát o lásce“ bylo inspirováno pohádkovými příběhy Hanse Christiana Andersena.

Roli vypravěče ztvárnil profesionální berlínský herec Max Mauer. Zcela zaplněné hlediště divadelního sálu v Kounicově ulici bylo důkazem toho, že o němčinu mají studenti stále zájem.

Česky

Vyškovský jazykový ostrůvek

Na závěr školního roku jsme navštívili významnou památku našeho regionu – hospodářskou usedlost v Kučerově. Doplnili jsme si tak učivo nejen německého jazyka a dějepisu, ale hlavně jsme měli možnost lépe poznat historii regionu, ve kterém žijeme.

Usedlost uspěla v soutěži Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro neboli Dědictví pro budoucnost. V objektu se dnes pořádají exkurze a přednášky. Jsou zaměřeny dle požadavků zájemců. Interiér je zařízený jako na konci 19. století. Vesnice, které v 1. polovině 14. století osídlovali přistěhovalci z Německa, byly typem uzavřené návesní vsi. Přízemní domky byly často pokryté slaměnými došky, charakteristická je klenutá část vstupu, tzv. „žudr“, německy „Sölder“.  Tento typ původní architektury vzbuzuje zájem vědců a historiků z celé Evropy.

Exkurze navázala na přednášku paní Ireny Dvořákové ze Spolku oživlé historie, Kučerov, kterou jsme měli možnost vyslechnout si v minulém školním roce.

Děkujeme organizátorům akce.

Adam Gryc, Nela Zehnalová 2. ZL

Štítky: 

Aktivity a úspěchy 2016/17

Česky

Podzim ve Vídni

Vídeň je překrásné reprezentativní město, je bývalým sídlem habsburské monarchie a v současné době především moderní rakouskou metropolí. Historická exkurze do hlavního města Rakouska už tradičně doplňuje výuku dějepisu a německého jazyka. Všichni jsme se na návštěvu Vídně náramně těšili.

Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den a to umocňovalo i naše zážitky. Nejdříve jsme navštívili barokní palácový komplex Belveder. Zámek byl postaven pro prince Evžena Savojského, který patřil k nejvýznamnějším rakouským vojevůdcům ve válce proti Turkům. Zámek později (v letech 1899-1914) používal jako své sídlo arcivévoda František Ferdinand d´Este.

Naše další zastávka vedla do rakouského parlamentu. Je přístupný veřejnosti, takže jsme mohli nahlédnout do jednotlivých zasedacích sálů. V historickém sále rokovali před r. 1918 poslanci z jednotlivých zemí monarchie, např. i pozdější československý prezident T.G. Masaryk.

Historický střed Vídně je zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO. Během prohlídky Vídně jsme měli možnost připomenout si důležité momenty v naší společné historii. Především v centrální části města je plno budov a monumentů, které připomínají zlatou éru města, kdy město vládlo celé rakousko-uherské říši.

Byl to krásný podzimní den a my děkujeme organizátorům akce.

 

Jana Škatulárová, 4. ročník, obchodní akademie

Štítky: 

Evropský den jazyků na SOŠce

Evropský den jazyků se připomíná každoročně 26. září. Cílem svátku je propagovat  jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.

Hned po prázdninách jsme si otestovali své znalosti v online kvízu: Co víte o jazycích, kterými se mluví v Evropě? Poté nás navštívila paní Heike Knap. V hodině němčiny s rodilou mluvčí jsme si vyzkoušeli vědomosti získané v hodinách německého jazyka v praxi. Paní Heike nám přiblížila Düsseldorf, odkud pochází. Spojili jsme tak němčinu a zeměpis. Na závěr otázka pro vás, milí studenti:

V němčině nedělá člověk z komára velblouda, ale

- žirafu

- slona

- hrocha

???

Přejeme úspěšný školní rok!

 

Martin Pelc 2. ZL, Vojtěch Bartošek 3. ZL

 

 

 

 

Štítky: 

Gymnazisté opět ve Vídni

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 jsme se v rámci výtvarné výchovy a německého jazyka zúčastnili exkurze do Vídně.

Počasí nám moc nepřálo, sněžilo a foukal studený vítr. Nám to však nevadilo, protože jsme téměř celý trávili v muzeích.

V Leopoldově muzeu nás čekal workshop „Ich bin ich“ o vídeňské secesi. Následovala prohlídka Přírodovědného muzea a na závěr jsme navštívili Heindl Schoko Museum, kde jsme nahlédli přímo do výroby a ochutnali výbornou čokoládu.Celý den jsme si užili mnoho zábavy a odnesli spoustu nevšedních zážitků.Ilona Zbořilová, 1.B

Štítky: 
Česky

Kvarta slavila Vánoce

Ve středu 21.12. strávila kvarta hodinu ruského a německého jazyka netradičně. Ruštináři v duchu nejpopulárnějšího svátku v Rusku – Nového roku. Povídali jsme si o dědu Mrázovi, jeho vnučce Sněhurce а o zvycích a tradicích, pojících se s tímto svátkem.  Zazpívali jsme si koledu В лесу родилась елочка a podívali se na kreslené pohádky o dědu Mrázovi. Kuchařinky připravily malé pohoštění ve stylu tohoto svátku. Moc jsme si pochutnali a hodinu celkově báječně užili.

Němčináři porovnávali Vánoce u nás a v německy mluvících zemích. Také my jsme ochutnávali typické vánoční speciality a zpívali naše oblíbené koledy: O Tannenbaum a Stille Nacht.

Štítky: 

Vyškovský jazykový ostrůvek

Výuka německého jazyka není pouze řadou gramatických cvičení. Jsou to také reálie daných jazykových oblastí. Přednáška na téma „Vyškovský jazykový ostrůvek“ nám přiblížila historii našeho vlastního regionu.

Poté, co hladomory a morové epidemie tuto krajinu téměř vylidnily, začali ji v polovině 14. století osidlovat přistěhovalci z Německa. Obyvatelé byli převážně rolníci. Jejich život v průběhu roku určovaly hlavně církevní svátky. Z tohoto důvodu a také pro pevnou soudržnost uvnitř jazykového ostrůvku se staré zvyky udržely obzvlášť dlouho. Zvlášť velký důraz se kladl na německé školní vzdělání. Řada vesnic měla vlastní německou školu.  Vesnice byly typem uzavřené návesní vsi. Přízemní domky byly často pokryté slaměnými došky, charakteristická je klenutá část vstupu, tzv. „žudr“, německy „Sölder“.  Tento typ původní architektury vzbuzuje zájem vědců a historiků z celé Evropy.  Žudrové domy na Vyškovsku jsou zajímavé také množstvím vstupních a osvětlovacích otvorů v domech. Každý majitel žudru vtiskl svému domu osobitý ráz prostřednictvím reliéfu omítky na vnějším průčelí domu i uvnitř žudru. Reliéfy byly tvořeny vtlačováním prstů do vlhké hlíny. Za žudry se lze vypravit do Rostěnic, Zvonovic, Lysovic a Kučerova.  Rostěnice – Zvonovice a Lysovice jsou vyhlášeny památkovými zónami.

Až si budete v létě plánovat nějaký ten cyklovýlet nebo turistiku, určitě se vyplatí navštívit historické hanácké žudry, jejichž autory jsou němečtí obyvatelé. Poděkování za zajímavou přednášku patří paní Ireně Dvořákové ze Spolku oživlé historie, Kučerov.

Tereza Dostálová, studentka 4. ročníku obchodní akademie

Vánoce, Vánoce přicházejí…

A s nimi přichází také hezká tradice studentů maturitního ročníku gymnázia oslavit Vánoce v mezinárodním duchu. Ve středu 21. 12. představili ve slavnostně vyzdobené aule zvyky, koledy a především vánoční speciality zemí, jejichž jazyky vedle povinné angličtiny studují.

Němčináři podávali ke svým sladkostem vídeňskou kávu, ruštináři čaj ze samovaru, francouzštináři ohromili roládou zvanou vánoční poleno, španělštináři překvapili svou pikantní nabídkou.

Řízky z němčinářského stolu zmizely rychle, ale dobrá nálada a příjemná vánoční pohoda nám vydržely po celé dopoledne.

Štítky: 

Konverzační soutěže v němčině

30. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce kategorie III.A pro žáky 1. – 3. roč. gymnázia a SOŠ. O týden později soutěžili němčináři nižšího gymnázia v kategorii II.B. Všichni účastníci si zaslouží ocenění, stupně vítězů jsou však jen tři.

V letošním roce na ně vystoupily samé dívky:

Kat. III.A:                 1. Eliška Šebestová, 1.B

                               2. Renáta Zmidlochová, 6.XA

                               3. Pavla Vrtílková, 1.B

Kat: II.B                   1. Anna Zipfel, 4.KA

                               2. Adéla Jelínková, 4.KA

                               3. Iva Hudcová, 4.KA

Česky

Němčina v evropských institucích

Studovala na Gymnáziu Vyškov, poté na Slezské univerzitě v Opavě. Dnes pracuje jako překladatelka z německého jazyka v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu. Naše pozvání na besedu s žáky přijala paní Daniela Drnovská.

Belgie nabízí zajímavé pracovní pozice především v hlavním městě Bruselu. Spousty cizinců zde pracují pro orgány nebo instituce EU. Belgie je kosmopolitní země. Vícejazyčné pracovní prostředí nabízí řadu pracovních příležitostí tlumočníkům a překladatelům. Obecně je kromě mateřštiny požadována znalost alespoň dvou jazyků Evropské unie.

Mgr. Drnovská hovořila s žáky obchodní akademie nejenom o své práci v překladatelském oddělení Evropského hospodářského a sociálního výboru. Tématem besedy byly i rozdíly mezi českou a belgickou mentalitou, belgické zdravotnictví, délka mateřské dovolené či typické belgické počasí. Žáky zajímala také otázka bezpečnosti v belgické metropoli.

Hodina německého jazyka tak byla nejen o významu znalostí cizích jazyků, ale naplnila také požadavek mezipředmětových vztahů.

Děkujeme Mgr. Drnovské, že si našla čas a přišla se podělit o své zkušenosti ze života v zahraničí a práce v EU.

 

Ing. Jitka Hučíková

Šimon Pavlas v Top 10 němčinářů ČR

Student oktávy B Šimon Pavlas dlouhodobě sbírá ceny v soutěžích německého jazyka. Po několika vítězstvích v krajském kole konverzační soutěže letos přidal skvělé 9. místo v celorepublikové soutěži Němčinář roku. Na startovní čáře stanul s neuvěřitelným počtem 1736 soupeřů ze 113 středních škol. Jeho úspěch je o to cennější, že mezi účastníky byli také žáci ze škol s rozšířenou výukou německého jazyka, a dokonce i bilingvní mluvčí.

Šimone, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme Ti hodně úspěchů při studiu na univerzitě!

 

 

Česky

Projektwoche

Na konci června je učivo probrané, známky jsou uzavřené a žáci myslí jen na prázdniny. Přesto měli někteří němčináři Gymnázia a SOŠZE Vyškov ještě chuť ke studiu a zúčastnili se týdenního intenzívního jazykového kurzu. Jeho garantem byl Österreich Institut Brno a lektorkami studentky Univerzity Salzburg Daniela Sucher a Jennifer Maierhofer.

Výuka probíhala sice v prostorách naší školy, ale běžným hodinám se ani trochu nepodobala. Během Projektwoche se tancovalo, zpívalo, konverzovalo, hrálo divadlo i vařilo. Studenti zvládli komunikaci s rodilými mluvčími na výbornou. Jejich závěrečné vystoupení ocenila i ředitelka Österreich Institutu Brno, Mgr. Lucie Judová Gráfová, která při předávání certifikátů zdůraznila význam znalosti německého jazyka.

Nahlédněte na: https://sites.google.com/gykovy.cz/projektwoche

Soutěž nakladatelství Hueber

Soutěž HUEBER každoročně umožňuje žákům v rámci výuky německého jazyka uplatnit kromě jazykových dovedností také svou kreativitu a originalitu. Předmětem soutěže je projektový úkol, který vychází z materiálu probíraných lekcí. Téma si mohou stanovit žáci sami. Soutěží se v kategorii plakát, prezentace, videoklip, audionahrávka a artefakt. Žáci mohou pracovat jednotlivě, ve dvojicích, možná je i práce ve skupinách.

Žáci Gymnázia a SOŠZE Vyškov se do soutěže zapojili i letos v hojném počtu,  hlavně však s velkou chutí. Ocenění za pěkný projekt získali žáci 3. TA, žáci 3. AK a 3. A.

V kategorii Film se na pěkném 2. místě umístil film J. Košťála, J. Karáskové a A. Masaříkové ze třídy 3. TA s názvem „Naše škola“.

1. místo ve stejné kategorii získali studenti 2. ročníku zdravotnického lycea. Družstvo ve složení M. Čtvrtníčková, D. Klčo, Š. Mrňková, Nghiem Bui Hugen Trang, E. Olejníčková, M. Pelc, J. Zahradníček a M. Zbořilová vytvořili vítězné video, které má název „Žloutenka“.

Všem, kteří se zapojili, děkujeme a výhercům blahopřejeme!

Ing. Jitka Hučíková

Česky

Aktivity a úspěchy 2015/16

Undefined

D. A. Horáčková a L. Popelová v krajském kole

Němčináři se v březnu zúčastnili krajského kola konverzační soutěže v německém jazyce. Ta se tradičně skládala ze tří částí: poslechu s porozuměním, konverzace s porotou a popisu obrázku. Naši školu reprezentovaly dvě studentky: v kategorii III.A Daniela Anna Horáčková z MB, která získala pěkné 7. místo, a v kategorii II.B Lucie Popelová z KA, která skončila třináctá. Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci a přejeme hodné úspěchů v dalším studiu!

Štítky: 
Česky

Versuch´s mal in Deutschland!

Projekt Česko-německého fóra mládeže „Do Německa na zkušenou! – Versuch´s mal in Deutschland!“ se koná v roce 2015 již pojedenácté. Hlavní myšlenka – informovat co nejvíce mladých lidí v České republice o jejich možnostech v Německu. Tentokrát se informačního setkání zúčastnili studenti 3. ročníku obchodní akademie.

Nabídka projektu je velmi široká - od krátkodobých setkání, workshopů, workcampů, přes evropskou dobrovolnickou službu až po praktika a studijní pobyty. Cílem informačních setkání není pouze výklad, ale předání žákům a učitelům co nejvíce informací zábavnou formou a v příjemné atmosféře. Proto je prezentace prokládána i interaktivními tematickými hrami a hlavně vlastními zkušenosti referentů.

Ing. Jitka Hučíková

Štítky: 

Gymnazisté ve Vídni

Studenti naší školy se 21. 6. 2016 vydali společně se svými pedagogy do rakouské metropole za krásami výtvarného umění a architektury. Navštívili Belvedere - letohrádek prince Evžena Savojského, kde obdivovali secesní díla Egona Schieleho, Gustava Klimta a Oskara Kokoschky. Po krátké prohlídce barokního kostela Karla Boromejského a centra Vídně zamířili obdivovat díla všestranného umělce Friedensreicha Hundertwassera.
Při komentovaných prohlídkách a workshopech žáci využili tvůrčí dovednosti i znalost německého jazyka.
 
Štítky: 
Česky

Rodilý mluvčí v hodinách německé konverzace

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 zavítal do hodin konverzace v německém jazyce rodilý mluvčí pan Andreas Weißenborn. 

Studenti septim a oktáv tak měli možnost ověřit si své jazykové dovednosti v praxi. S lektorem se viděli poprvé, takže se konverzace zaměřila především na seznamovací aktivity.

Pan Andreas Weißenborn pochází z německého historického města Dessau nedaleko Magdeburgu. Povyprávěl studentům nejen o Německu a Rakousku, ale také o USA a Kanadě, kde nějakou dobu pobýval. Doufáme, že si brzy udělá čas a přijde opět do výuky, abychom si zpestřili hodinu a procvičili komunikaci v německém jazyce.

Česky

Němčináři zabodovali v celostátní soutěži

Studenti němčiny na nižším i vyšším gymnáziu se zapojili do celostátní soutěže vyhlášené nakladatelstvím Hueber. Vytvořili zajímavé projekty, na kterých předvedli, jak se dá kreativně pracovat s učebnicemi NJ. Zaslali jsme příspěvky do všech kategorií: „Plakát“, „Prezentace“, „Videoklip“, „Komiks“ a „Vyprávění“.

Porota ocenila práce těchto žáků:

2. místo

Stanislava Žemličková, QA - kat. „Komiks“

Renáta Zmidlochová, QA - kat. „Vyprávění“

3. místo

Terezie Laubrová, XA - kat. „Vyprávění“

Adéla Maráčková, XA - kat. „Komiks“

Leona Kopečková, TA - kat. „Plakát“

Adéla Jelínková, Tereza Mazlová, TA - kat. „Plakát“

Čestná uznání:

Renata Mátlová, Natálie Veiglerová, Adéla Růžková, TA - kat. „Plakát“

Viktorie Bujoková, 1.A - kat. „Prezentace“

Patricie Fiantová, 1.B - kat „Prezentace“

Jan Karabina, 1.A - kat. „Prezentace“

Ondřej Nohel, 1.B, kat. „Prezentace“

Tereza Zourková, 1.B - kat. „Prezentace“

Petra Drmolová, 1.AK - kat. prezentace“

Barbora Žďárská, QB – kat. „Prezentace“

Simona Drbalová, XB - kat. „Vyprávění“

Česky

Vánoce v Německu a Španělsku

Poslední předvánoční hodinu druhého cizího jazyka v kvartě jsme věnovali již tradiční akci. Žáci se navzájem informovali o vánočních zvycích, pochoutkách a zajímavostech, zazpívali si koledy v němčině i španělštině a ochutnali dobroty, které si pro tuto příležitost připravili. 

Štítky: 
Česky

Bádensko – Württembersko aneb jak na reálie v němčině

Bádensko-Württembersko je jedna z 16 spolkových zemí Německa. Hlavním městem je historická metropole Stuttgart. Znalost reálií této země se stala tématem soutěže, kterou vyhlásilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.  Studenti 2. a 3. ročníku obchodní akademie Gymnázia a SOŠZE Vyškov se zapojili jak do zeměpisné soutěže „Hledat a najít“, která probíhala  on-line, tak do soutěže „Umělecká tvorba“. Cílem této části soutěže bylo vytvořit obraz krajiny či nové pohledy na krajinu uvedené spolkové země. 

Všem účastníkům děkujeme, že našli chuť a čas zapojit se do soutěže a držíme palce!

Ing. Jitka Hučíková

Štítky: 
Česky

Firmy v regionu požadují znalost německého jazyka

Výuka cizích jazyků zaznamenala za posledních dvacet let velký rozmach. Stalo se módou jezdit do zahraničí a běžnou záležitostí zejména mladé generace je možnost pracovat nebo pobývat nějakou dobu v cizině.  Je to jistě výborná zkušenost a využívá ji stále více mladých lidí.

Vedení firem, které působí v našem regionu, naráží na problém zajistit do různých provozních funkcí pracovníky mluvící německým jazykem.  Uspět u těchto firem je daleko snazší právě s dobrou znalostí německého jazyka. Němčina se tak stává šancí uspět v současné době na trhu práce.

Studenti 4. ročníků oboru obchodní akademie na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov se každoročně snaží spojit znalosti z různých odborných předmětů a cizích jazyků. Základy cizojazyčné obchodní korespondence se tak staly pravidelnou součástí jejich přípravy na profesní život.

Ing. Jitka Hučíková

Štítky: 
Česky

Zdravotnické lyceum uspělo s "Wer ist das?"

"Wer ist das?"

Jedna z našich hodin německého jazyka byla výjimečná, a to tím, že nám paní učitelka Eva Tichopádová řekla o německé soutěži, kterou vyhlásilo nakladatelství Hueber. Bez zaváhání jsme se chopili této šance a vrhli se do projektu. Témem bylo popsat či ztvárnit jakoukoli českou osobnost. Dali jsme hlavy dohromady a rozhodli se natočit video. Inspirovali jsme se českým pořadem "Hádej kdo?", a tak vznikl německý pořad "Wer ist das?". Převlékli jsme se za různé osobnosti, kterými byly: Ewa Farna, Lucie Bílá, Leoš Mareš, Zdeněk Polreich, Iveta Bartošová a Marta Jandová,a společně se vrhli na hádání hlavní osobnosti, kterou byl Karel Gott. I přes nedostatek času a rekvizit se nám podařilo umístit na krásném 2. místě v celonárodní soutěži!

Velký dík patří také naší spolužačce Trang Nghiem, která video natáčela a pak zpracovala. Jsme rádi, že jsme se takové soutěže zúčastnili a těšíme se na další společné netradiční aktivity.

Michaela Čtvrtníčková, 1. ZL

Česky

Soutěže v německém jazyce

S příchodem zimy se naši němčináři neuložili k spánku, ale aktivně se zapojili do řady soutěží. V prosinci jsme zaslali přes 70 příspěvků do všech kategorií soutěže vyhlášené nakladatelstvím Hueber. Věříme, že naše projekty porotu zaujmou. 20. 1. 2016 jsme se zapojili do on-line soutěže Němčinář roku. Také zde na výsledky teprve čekáme. Naopak vítěze obou školních kol konverzační soutěže v německém jazyce již známe:

Kategorie II.B (NG):  1. Lucie Popelová, KA; 2. Zuzana Pirklová, KA; 3. Markéta Kavková, KA.

Kategorie III. A (1. – 3. roč. SŠ): 1. Daniela A. Horáčková, MB; 2. Lucia Tutková, 2.AK; 3. R. Zmidlochová, QA.

Jsem rádi, že zapálené němčináře máme mezi žáky gymnázia i obou oborů SOŠ. Děkujeme všem za účast, výhercům blahopřejeme a držíme palce v dalších kolech jazykových soutěží.

Česky

Vítězství v oblastním kole soutěže v NJ

Dne 10. 2. 2016 se v Blansku konalo oblastní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovaly v kategorii III.A dvě studentky. Daniela Anna Horáčková ze MB zvítězila a Lucia Tutková z 2.AK skončila mezi studenty SŠ okresu Vyškov a Blansko na pěkném 7. místě.

Blahopřejeme a vítězce budeme držet palce v krajském kole!

Česky

Němčina v divadle

V rámci netradiční výuky německého jazyka navštívili studenti Gymnázia a SOŠZE Vyškov 25. a 26. 4. 2016 interaktivní divadelní představení profesionální skupiny THEVO z Norimberku.

Hlavním rysem divadelních her této skupiny je možnost diváků vstupovat do děje, ovlivňovat příběh a zároveň charaktery jednotlivých postav svými vlastními nápady. Herci improvizují a na podněty publika ihned reagují. Nejodvážnější diváci si mohou s herci sami zahrát na jevišti.

Štítky: 

Němčina otvírá bránu do světa

V souvislosti se slavnostním vyhlášením výsledků celostátní soutěže Němčinář roku 2016 se 27. dubna uskutečnila přednáška zástupce pořádající agentury Czech-us pro žáky třetích ročníků a septim. Na základě vlastních zkušeností seznámil kariérní poradce Lukáš Kerhart přítomné studenty s možnostmi studia a příležitostmi na trhu práce v zahraničí. Zdůraznil význam studia němčiny jako druhého cizího jazyka. Naší škole věnoval svou publikaci Cestování – nejlepší životní investice, která je k dispozici ve školní knihovně.

Štítky: 

NJ - Archiv

Česky

Aktivity a úspěchy 2014/15

Česky

Teste Dein Deutsch!

Hodiny s rodilým mluvčím jsou vždy možností, kdy si můžeme vyzkoušet znalosti cizího jazyka v praxi. Tentokrát paní Heike Knap navštívila žáky 3. AK. Oprášili jsme vědomosti ze zeměpisu, protože hodina byla věnována právě reáliím Německa.  Na závěr jsme si připomněli státní svátek, který se v Německu slaví v říjnu. Je to 3. říjen – Den znovusjednocení Německa. Tato událost představuje jeden z důležitých historických milníků evropských dějin po roce 1945.

Nikola Petlachová, žákyně 3. ročníku obchodní akademie

 

http://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/hodina-s-rodilou-mluvci

Česky

Weihnachtsatmosphäre in Wien

Začal advent. Němčináři gymnázia se tradičně vydali užít si předvánoční atmosféru do Vídně. Rakouské hlavní město naštěstí nepostihla 2. prosince ledová kalamita a nezkomplikovala nám cestu ani program. Obdivovali jsme historické centrum, vyzdobené ulice a kouzlo vánočního trhu před vídeňskou radnicí. Ojedinělým zážitkem byla pro všechny návštěva v Domě moře (Haus des Meeres). Jedná se o akvárium vybudované v bývalé dělostřelecké věži z 2. světové války. Nacházejí se zde akvária s mořskými živočichy, terária a tropický pavilon. Z nejvyššího patra věže je nádherný rozhled po celé Vídni.

 

Fotky: https://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/predvanocni-viden-2014

Štítky: 
Česky

Nejlepší němčináři gymnázia

26. a 28. ledna 2015 se konala školní kola Konverzační soutěže v německém jazyce. V kategorii II B (pro žáky nižších ročníků víceletého gymnázia) zvítězila Renáta Zmidlochová z kvarty A, druhé místo obsadil Luong Ngoc Long rovněž z kvarty A a třetí Luboš Bartík z kvarty B. Mezi staršími žáky 1. – 3. ročníků byl již potřetí nejlepší Šimon Pavlas ze septimy B, jako druhá se umístila Daniela Horáčková ze sexty B a na třetím místě skončila Karin Václavíková z   2. A.

Děkujeme všem účastníkům soutěže a oceňujeme nejen jejich píli a vědomosti, ale také odvahu a práci navíc.

Štítky: 
Česky

Nejvyšší příčky pro němčináře gymnázia

11. února 2015 se v Blansku konalo oblastní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovali čtyři žáci a všichni byli úspěšní! V kategorii středních škol zvítězil Šimon Pavlas ze septimy B a postupuje do krajského kola. Na druhém místě je Daniela Horáčková ze sexty B. V kategorii nižších ročníků víceletého gymnázia postupuje do Brna vítěz Luong Ngoc Long z kvarty A, druhý je Luboš Bartík z kvarty B.

Všem němčinářům blahopřejeme ke krásným výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci.

Česky

Vánoce v Německu

O Vánocích v Německu jsme si povídali s paní Heike Knap. Na hodinu s rodilou mluvčí jsme se moc těšili, umí vytvořit vlídnou atmosféru a jazyková bariéra se tak lépe překonává.

Původně nezdobený vánoční stromeček se poprvé objevil v Německu. Mají tam i stromeček zvonící, kterému říkají andělské zvonění. Tradiční Štědrý večer se v Německu odehrává nejčastěji kolem jedličky, s rozsvícenými svíčkami a barevnými ozdobami. Němci mají rádi co nejnápadnější ozdoby ve tvaru zvířat, ježíšků či muchomůrek.

Německo má ještě jedno prvenství, a to jsou skleněné vánoční ozdoby. Původní výroba je známá už od 16. století. Němci rádi zdobí nejen vánoční stromky ve svém obýváku, ale pokud možno i keře a stromy před domem. U německých sousedů naděluje dárky Christkind neboli Ježíšek. Zejména v severních oblastech se zachoval vznešený Weihnachtsmann, který má dlouhý plášť s kapucí a zrzavé vlasy i vousy a cestuje na divokém větru. Pokud bychom chtěli objevit něco, co příliš lidí nezná, asi bychom se dostali ke krušnohorským pyramidám. Málokdo asi zná pyramidy, které mají třeba až 12 metrů. Takové unikáty bývají centrem vánočního dění v krušnohorských vesničkách. Tradice těchto obřích pyramid vznikla asi ve 30. letech minulého století.

 

Lenka Třísková, studentka obchodní akademie

   

  

Česky

Vánoce ve světě

16. prosince 2014 se v aule gymnázia sešli žáci kvart. Strávili tu netradiční hodinu druhých cizích jazyků, při které představili své prezentace o oslavách Vánoc a Nového roku v Rusku, Německu a Francii.

Ruštináři si kromě pár základních ruských slovíček nachystali na ukázku samovar a informace o tom, jak funguje. Přišli za námi také Děda Mráz a Sněhurka, typické ruské vánoční postavy. Němčináři popovídali o historii „Tiché noci“ a tradici zdobení vánočního stromečku. Nakonec zazpívali koledu „O Tannenbaum“. Francouzštináři předvedli veselou vánoční scénku a zazpívali francouzsky „Rolničky“.

Tato akce se nám moc líbila. Naučili jsme se nová slovíčka, zazpívali koledy. Dozvěděli jsme se něco o zvycích a tradicích, které se dodržují v jiných zemích. Všichni jsme se bavili a doufáme, že se takto sejdeme i v budoucnu.

Kateřina Studničná, kvarta B

 

Foto: https://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/vanoce-ve-svete

Štítky: 
Česky

Mezinárodní Vánoce 2014

17. 12. 2014 jsme v aule vyškovského gymnázia strávili příjemné dvě hodiny ve vánoční atmosféře přátelství a harmonie. Nebyly to ale Vánoce ledajaké, nýbrž Vánoce mezinárodní! Připravili je studenti maturitního ročníku, rozdělení do skupin podle toho, který druhý cizí jazyk se učí. Mohli jsme se tak nejen dozvědět zajímavé informace o vánočních zvycích v Německu, Rusku a Španělsku, ale také ochutnat typické speciality každé země a zazpívat si společně koledy ve třech jazycích.

Děkujeme všem, kteří pomohli vytvořit sváteční prostředí a vykouzlit lahůdky tradiční i netradiční, a přejeme nový rok plný úspěchů a štěstí.

Dominik Pavlíček, oktáva B

Štítky: 
Česky

Dominotheater Brno

V rámci netradiční výuky němčiny měli žáci ekonomických a zdravotnických oborů možnost navštívit interaktivní divadelní představení profesionální skupiny THEVO (FORUMTHEATER FÜR JUNGE LEUTE) z Norimberku. Skupina se zaměřuje na aktuální témata a snaží se provokovat diváky k vlastním úvahám a postojům.  Herci mají dlouholetou zkušenost s českým publikem a přizpůsobují se mu v tempu řeči i volbě slovní zásoby.  

Komunikace v německém jazyce i komunikace mimoverbální byla možností vyzkoušet si vědomosti z hodin němčiny.

Po návštěvě divadelního představení jsme navštívili Petrov a Denisovy sady, vychutnali si pohled na Brno a pak už následovala cesta domů…

 

Tomáš Hlobil, žák obchodní akademie

 

    

   

 

Štítky: 
Česky

Jarní Vídeň okouzlila

V úterý 14. 4. 2015 vyrazili studenti SOŠky s pedagogickým doprovodem poznávat současnou, ale i historickou Vídeň. Všichni jsme se na tuto akci náramně těšili, protože zatím jsme poznali rakouské hlavní město v zimě před Vánocemi, ale jaro, to je přeci něco úplně jiného…

A taky bylo.  Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den a to umocňovalo i naše zážitky. Nejdříve jsme navštívili Schönbrunn. Během prohlídky zámku jsme měli možnost připomenout si důležité momenty v naší společné historii a prohlédnout si nádherné interiéry, kudy se procházeli nejen mocní.  Vždyť v 1 441 místnostech, které jsou na zámku, se opravdu dějiny psaly. Narodil se tu a v požehnaném věku také zemřel císař František Josef I., který vládl mocnářství celých 68 let!  Také jsme si vychutnali toulky velkolepými zahradami zámku, bez nich by prohlídka nebyla úplná.

Dalším bodem programu se stala návštěva Vojenského historického muzea Arsenal. I tady jsme nevěděli, co prohlédnout dřív. Zajímavé byly všechny exponáty, ale nejvíce nás zaujal automobil, ve kterém byl zastřelen v roce 1914 následník trůnu s chotí v Sarajevu, dále také exponáty věnované boji Rakušanů s Turky. Obdivovali jsme uniformy a zbraně, použité v obou světových válkách, a hlavně torzo ponorky. Někteří totiž nevěděli, že Rakousko bylo v minulosti i významnou námořní velmocí.

Prohlídka historického centra Vídně se stala tečkou za příjemně stráveným dnem. Návštěvníkům se ve Vídni nabízí nejen nádherná historie a tradice, ale lze si tu užít i multikulturnosti nebo extravagance současnosti. Především v centrální části města je plno budov a monumentů, které připomínají zlatou éru města, císařské období, kdy město vládlo celé rakousko-uherské říši. Jejich vznešenost a upravenost je všude patrná na první pohled.

A tak jsme i my ve Vídni prožili jeden nezapomenutelný jarní den…

Děkujeme organizátorům akce.

 

Jana Škatulárová, Tereza Dostálová, 2. AK

 

Další fotografie najdete v albu: https://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/jarni-viden.

Česky

Aktivity a úspěchy 2013/14

Česky

Advent ve Vídni

Dne 17. 12. 2013 se zúčastnili žáci ekonomických oborů jednodenní historické exkurze do hlavního města Rakouska. Žáci se seznámili s historickým centrem, poznali Hofburg, budovu vídeňské opery, kapucínskou kryptu, známé luxusní obchodní třídy, budovu parlamentu, novou radnici či Burgtheater. Nechybělo však ani zastavení v chrámu sv. Štěpána. Pravidelnou součástí programu bývá návštěva vánočních trhů před budovou radnice.

Exkurze se každoročně těší u studentů velkému zájmu.Ing. Jitka Hučíková, vedoucí exkurze

 

Česky

Němčináři soutěžili

28. a 29. ledna 2014 se konala školní kola Soutěže v německém jazyce. Ve vyšší kategorii pro žáky 1. – 3. ročníku gymnázia a SOŠ zvítězil Šimon Pavlas ze sexty B, druhé místo obsadil Martin Mikulka ze 3. B a třetí Alena Lusková ze 3. ročníku ekonomického lycea. Mezi žáky nižšího gymnázia si nejlépe vedla Simona Drbalová z kvarty B, jako druhá se umístila Terezie Laubrová z kvarty A a na třetím místě skončila Karolína Jelínková rovněž z kvarty A.

Děkujeme všem účastníkům soutěže a oceňujeme nejen jejich píli a vědomosti, ale také odvahu a práci navíc.

Česky

Úspěchy němčinářů gymnázia

Dne 11. 2. 2014 se v Blansku konalo oblastní kolo Soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovali 4 žáci ve dvou kategoriích. Všichni nás potěšili svým umístěním. V kategorii III.A zvítězil Šimon Pavlas ze sexty B, Martin Mikulka ze 3. B si odvezl krásné 3. místo.

V kategorii II.B byla nejlepší Terezie Laubrová z kvarty A, 2. místo získala Simona Drbalová z kvarty B.

Blahopřejeme a vítězům budeme v březnu držet palce v krajském kole.

Česky

Aktivity a úspěchy 2012/13

Česky

Lektorka - paní Annemarie Bukatsch

Annemarie bukatsch Gymnázium Vyškov jako jedna z mála škol poskytuje studentům příležitost setkat se s rodilým mluvčím přímo v hodinách cizího jazyka. Každý školní rok na naši školu přijíždí paní Annemarie Bukatsch, aby nám zde měsíc zpříjemnila výuku němčiny a německé konverzace. Pomáhá studentům získávat vědomosti v oblasti reálií německy mluvících zemí, rozvíjet komunikativní dovednosti a orientovat se ve vývoji současné hovorové němčiny.

 

Annemarie bukatsch se studenty

Spolupráce s bývalou učitelkou z bavorského Schweinfurtu začala před osmi roky. Tehdejší studentky našeho gymnázia se s ní seznámily na česko-německém setkání mládeže v Německu. Pozvaly ji do Vyškova a ještě v témže roce jsme si vyzkoušeli první spolupráci. Od té doby k nám přijíždí Annemarie každý rok. Za tu dobu důkladně poznala naši školu, Vyškov i široké okolí, našla zde nové přátele a hlavně vděčné studenty, kteří se těší na hodiny s ní. Maturanti se nebojí konverzovat na nejrůznější témata, mladší studenti se zdokonalují a často si poprvé vyzkouší komunikovat s rodilým mluvčím. Dokonce i úplní začátečníci si ověří, že se po půlročním studiu jazyka dorozumí. Znamená to pro ně obrovskou motivaci. Studenti nejsou s lektorkou v kontaktu pouze na půdě školy. Rádi ji pozvou na zajímavý koncert, výstavu nebo do kavárny a pokaždé pak žasnou, jaký má zájem o jejich „svět“, radosti i problémy.

Paní Bukatsch u nás učí pouze ze zájmu a obětavosti. Za to jí patří náš velký dík. Všichni si uvědomujeme, jaké máme štěstí, že jsme ji poznali, a doufáme, že jí zdraví dovolí přijíždět i v dalších letech.

 

vyučující německého jazyka

Gymnázium Vyškov

Do Německa na zkušenou…

Chcete:

  • zdokonalit svou schopnost komunikovat v cizích jazycích?
  • sdílet své nápady a zkušenosti se studenty z dalších evropských zemí?

Na tyto a další otázky odpovídala studentům ekonomických oborů Bc. Jana Kotasová ve své prezentaci „Do Německa na zkušenou“.

Prezentace seznámila žáky s možností zapojení se do nejrůznějších letních workcampů, dobrovolných aktivit a možností využití studijních programů v zahraničí. Cílem všech těchto aktivit je zvýšení konkurenceschopnosti studentů na trhu práce.

 

Ing. Jitka Hučíková

Česky

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg…

Němčina je nejrozšířenější jazyk v Evropské unii. Je rodnou řečí takřka 100 milionů Evropanů. Němčina je po angličtině nejdůležitějším cizím jazykem v Evropě – každá třetí osoba v EU mluví německy. 
Žáci ekonomických oborů mají letos možnost vyzkoušet si své znalosti  německého jazyka v hodinách s rodilou mluvčí.  Paní H. Knap umí vytvořit příjemnou, přátelskou atmosféru, takže jsme se celkem rychle zbavili ostychu zeptat se na věci, které nás zajímají.  Jsme rádi, že se domluvíme, i když chyby děláme stále. Ale jak říká přísloví: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ (Když se chce, tak to jde).
 
vyučující německého jazyka Ing. Jitka Hučíková
Česky

Návštěva sídla OSN ve Vídni

Skupina studentů naší školy se vydala dne 11. 12. se svými pedagogy na cestu do rakouského hlavní města. Hlavním cílem cesty byla návštěva vídeňského sídla Organizace spojených národů. OSN má čtyřmi sídla. Hlavní se nachází v New Yorku a další pak Ženevě, Vídni a Nairobi. Vídeňské sídlo je velmi zajímavé díky své unikátní architektuře. Bylo otevřeno v roce 1980 a má přibližně pět tisíc zaměstnanců. Během exkurze účastníci měli možnost projít kolem řady obrazů bývalých generálních tajemníků OSN, zhlédnout několik výstav tematicky propojených s činností OSN sídlící ve Vídni a dozvědět se více o významu, organizační struktuře a práci zaměstnanců této organizace.

Po návštěvě OSN se všichni společně vydali na prohlídku historického centra města a navštívili Přírodovědecké muzeum s řadou zajímavých exponátů.

Na závěr (po společném programu) si mohli studenti při individuální prohlídce užít předvánoční atmosféry Vídně.

Fotografie z akce najdete v albu: http://www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/sos-jela-do-vidne

 

 

Česky