Aktivity a úspěchy FY GYM + SOŠ

V rámci předmětu:

  • pořádání exkurzí a to samostatně nebo ve spolupráci s jinými předměty
  • ověření teoretických poznatků a vědomostí ve fyzikální laboratoři (laboratorní úlohy – praktická část)
  • příprava žáků na fyzikální olympiádu

Aktivity a úspěchy 2017/2018

Česky

Fenomenální úspěch Martina Orsága!

Marin

Martin Orság, student vyškovského gymnázia, je členem družstva, které bude reprezentovat ČR na Mezinárodní fyzikální olympiádě! Ještě žádný student naší školy nedosáhl takového úspěchu!

Martin je velmi úspěšný reprezentant naší země v Mezinárodní astronomické olympiádě. Byl už na třech ročnících a získal pro ČR několik medailí. Ovšem fyzikální olympiáda je jedna z nejtěžších soutěží vůbec. Nestačí dobře znát jednu oblast fyziky, musíte umět všechno. Nestačí jen dobře počítat příklady, musíte také perfektně ovládat měřicí techniku. Nestačí jen umět správně měřit různé fyzikální veličiny, musíte umět naměřené hodnoty zpracovat a správně interpretovat. Připravit se na takovou soutěž trvá roky.

Martin každoročně vyhrával krajská kola fyzikální olympiády. Celostátní kolo mají jen maturitní ročníky. Letos vyhrál krajské kolo opět, když v Brně získal 40 bodů z možných 40. Byl jedním z vítězů celostátního kola FO, které se konalo 27. 2. – 2. 3. 2018 v Jablonci nad Nisou, a postoupil do kvalifikace na účast v reprezentačním družstvu ČR pro Mezinárodní FO. Kvalifikace proběhla od 12. do 14. dubna v Hradci Králové. Martin znovu zabojoval, obsadil druhé místo a stal se členem družstva, které pojede do Lisabonu v Portugalsku, aby ve dnech 21. – 29. 7. 2018 reprezentovalo svoji vlast v prestižní soutěži.

Zatímco jeho spolužáci budou mít volno po maturitách, Martin se bude připravovat na soutěž. Tak hodně štěstí, Martine!

Mgr. Milana Alánová

Česky

Martin Orság znovu získal bronz pro ČR!

Ve dnech 12. – 21. listopadu 2017 se ve městě Phuket v Thajsku konala 11. mezinárodní astronomická olympiáda nejstarší kategorie. Martin Orság z oktávy B vyškovského gymnázia nastoupil v této kategorii poprvé a hned z toho byla bronzová medaile. Příklady byly nyní podle Martina výrazně těžší než v nižší kategorii, kde v minulých letech získal také bronzové medaile.

Patronkou celé soutěže byla Její královská Výsost princezna Maha Chakri Sirindhorn. Osobně se účastnila zahájení soutěže i ceremoniálů. Pořadatelé byli velmi přísní. Aby vyloučili možnost podvádění, odebrali všem účastníkům soutěže hned po příletu notebooky, tablety, mobilní telefony, a dokonce i kalkulačky. Pro každého účastníka byly připraveny zcela nové přístroje, které neumožnily přístup na internet. Rodiče Martina s ním nebyli celý týden ve spojení, pouze sledovali na facebooku fotky, které sem umístili pořadatelé. V přímém přenosu mohli také vidět, jak je Martin dekorován.

V tomto roce se olympiády účastnilo celkem 45 zemí. V národních kolech soutěžilo přes milión studentů středních i vysokých škol. Z nich postoupilo necelých 300 soutěžících. Konkurence byla tedy obrovská. Příští olympiáda se bude konat v Colombu na Srí Lance. Budeme zase Martinovi fandit!

Mimořádný úspěch Martina Orsága!

Blahopřejeme našemu studentovi oktávy B Martinu Orságovi k vynikajícímu úspěchu na 11. mezinárodní astronomické olympiádě v Thajsku, kde obsadil vynikající 3. místo!

 

 

Štítky: 

Vítězství na Fyzikálním Náboji 2017

V pátek 20. 10. 2017 proběhl již dvacátý ročník soutěže Fyzikální Náboj. Jedná se o soutěž pětičlenných týmů. Naši školu reprezentovali tito studenti: Martin Orság (OB), Vojtěch Zabloudil (OA), Vojtěch Drábek (MA), Luboš Bartík (MB) a Pavel Kinc (MB). Letošní ročník se naší škole vydařil. V České republice se konal Fyzikální Náboj na dvou místech. V Praze a v Ostravě. Náš tým v Ostravě zvítězil, v rámci celé České republiky skončil mezi 32 týmy na 9. místě. V mezinárodním měřítku jsme pak mezi 115 týmy obsadili 31. místo.

Každý tým dostane na začátku k řešení 8 fyzikálních úloh. Jakmile některou z úloh vyřeší, odnese ji k hodnotitelům, kteří zkontrolují správnost řešení. Za správně vyřešenou úlohu dostane tým k řešení úlohu další a je mu připsán bod. Náročnost úloh se postupně zvyšuje. A takto se postupuje až do uplynutí časového limitu, který je nastaven na dvě hodiny. Na konci se body sečtou a vítězí tým s nejvyšším počtem bodů. V případě shodného počtu bodů rozhoduje obtížnost úloh, za které tým body získal.

Fyzikální Náboj je soutěží mezinárodní, každoročně probíhá tato soutěž paralelně v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. V průběhu soutěže mohou řešitelé sledovat výsledky svých kolegů jak z Česka, tak i ze zahraničí, neboť je jim v reálném čase promítána tabulka s počtem vyřešených úloh jednotlivých týmů.

Fyzikální Náboj je příležitostí naučit se pracovat v týmu. Když se kupříkladu někomu z týmu nedaří vyřešit nějakou konkrétní úlohu, může zkusit dát hlavy dohromady s někým v rámci svého týmu, popřípadě může předat úlohu dál, aby u ní zkusil své štěstí někdo jiný. Když se následně podaří ke správnému řešení dojít spoluprací několika lidí, je výsledná radost několikanásobná.

Studenty, jež se účastní soutěží, jako je právě Náboj, obvykle sdružuje také jejich zájem o fyziku mimo rámec školních osnov, a tedy je důležité, aby je tyto soutěže v prvé řadě bavily. O tom, že u Náboje se to bezpochyby povedlo, svědčí asi nejlépe fakt, že soutěž pro nás neskončila pomyslným zvonkem, oznamujícím konec vymezeného času, ale že i po cestě vlakem domů pokračovala mezi námi živá diskuze ohledně některých obzvláště důmyslně stavěných a poutavých příkladů. Věřím, že zase za rok postaví naše škola opět konkurence schopný tým a vyšle jej bojovat na Fyzikální Náboj 2018.Vojtěch Drábek, MA

Více informací na stránkách Náboje: https://physics.naboj.org/

Česky

Úspěch ve Fyziklání 2018

V pátek 16. 2. 2018 se v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze konal již 12. ročník týmové soutěže FYKOSí Fyziklání. V rámci naší kategorie se spolu utkalo 45 týmů z České i Slovenské republiky. Naši školu reprezentoval tým ve složení Martin Orság (OB), Pavel Kinc (MB), Luboš Bartík (MB), Vojtěch Drábek (MA) a Pavel Oujeský (1. A). Letošní ročník lze jednoznačně považovat za vydařený, neboť náš tým v rámci celkového hodnocení českých i slovenských týmů obsadil krásné 4. místo, v rámci České republiky pak dokonce 3. místo.

Den před soutěží jsme se mohli účastnit exkurzí v prostorách MFF UK. Měli jsme možnost zhlédnout poutavé experimenty stejně jako teoretické výpočty zabývající se hodnotou informací z fyzikálního hlediska.

Samotná soutěž probíhala od 10:20 do 13:20. Před začátkem soutěže dostane každý tým zapečetěnou obálku s prvními sedmi úlohami, kterou smí odpečetit až na pokyn organizátorů. Jakmile tým některou z prvních sedmi úloh vyřeší, odnese ji k hodnotitelům. Je-li úloha vyřešená správně, týmu jsou přiděleny body a další úloha. Vyřešil-li tým úlohu na první pokus, získá za ni 5 bodů. Pokud ji vyřešil napodruhé, obdrží 3 body. Třetí pokus pak znamená zisk 2 bodů. Čtyři či více pokusů se pak rovnají jednomu bodu. Aby tým získal k řešení novou úlohu, musí vyřešit jednu ze sedmi, které má v daný moment u sebe. Úlohy není možné přeskakovat.

V čem spočíval recept na úspěch naší školy v této soutěži? Bezpochyby v týmové práci a odhodlání. Vždyť více než polovinu z vymezeného tříhodinového časového limitu se náš tým držel na 15.-17. místě. V této sestavě jsme společně soutěžili na větší soutěži poprvé. Proto nám nějakou chvíli trvalo, než jsme svou práci ideálně sladili. A bylo to znát. Vždyť během poslední hodiny soutěže nás tato týmová spolupráce a odhodlání nevzdat se vynesly až na finální čtvrté, respektive třetí místo.

Těšit se však můžeme nejen z výborného umístění. Fyziklání je totiž soutěží, která sdružuje studenty se zájmem o fyziku a matematiku nejen v rámci školních osnov. Utkávají se zde totiž studenti, kteří se na tuto soutěž vydali z různých koutů Česka i Slovenska dobrovolně a investovali do ní i část svého volného času. Věřím, že i příští rok gymnázium sestaví opět stejně konkurenceschopný tým a vyšle jej poměřit své síly s ostatními na FYKOSím Fyziklání 2019.

Vojtěch Drábek, 7. MA

Více informací o aktuálních i minulých ročnících Fyziklání na stránkách FYKOS: https://fykos.cz/akce/fyziklani/start

 

Česky

Aktivity a úspěchy 2016/2017

Česky

VIDA! science centrum

V pátek 9. prosince 2016 se naše třída 1. AK vydala na exkurzi do Brna, a to konkrétně do Vida! science centrum.

Naše cesta započala ve Vyškově, odkud jsme se dopravili vlakem do Brna. Vědecký park je rozdělen do čtyř celků - Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Mohli jsme si například vyzkoušet zmrazit vlastní stín, změřit si srdeční frekvenci nebo na vlastní kůži uvádět zpravodajství o počasí. Ve vybraném čase se také konalo menší divadlo, jehož obsahem byly chemické pokusy a různé přírodní jevy. Bohužel čas, který jsme zde strávili, nestačil na to, abychom si vyzkoušeli všechny modely a atrakce. Součástí byla také výstava očních klamů, tzv. „klamárium“, kde jsme mohli vidět jak iluze pohybu, tak iluze barev a spoustu dalších. Zajímavá byla místnost, která měla nakloněnou podlahu, kde se kulička kutálela do kopce.

Toto centrum je určitě důkazem toho, že i věda může být velmi zábavná a zároveň i poutavá. Určitě bychom tento vědecký park doporučili každému, kdo se doma nudí a neví, jak svůj volný čas využít.

 

Šárka Plisková, 1. AK, Gymnázium a SOŠZE Vyškov

Štítky: 

Fyzika všemi smysly

V pondělí 19. prosince jsme se my, studenti druhých ročníků, sext a semináře fyziky, zúčastnili přednášky Fyzika všemi smysly.

Mile nás přivítali studenti Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Na jejich stránkách se můžete dočíst o této přednášce jako o "show". A je tomu skutečně tak. Více než mluvili, nám ukazovali spoustu zajímavých experimentů doprovázených inteligentním fyzikálním humorem. Mohli jsme tedy skutečně vidět, slyšet, cítit, dokonce ochutnat a vdechnout fyziku.

V hlavě nám nejvíce utkvělo hraní na trubky, levitace nebo měření síly stisku. Při všech pokusech jsme mohli asistovat a všechny nám byly vysvětleny.Z přednášky jsme si odnesli spoustu nových informací získaných zábavnou formou. Prožili jsme fyziku všemi smysly.

Česky

Vida VIDU

V listopadu se třída tercie A vydala v rámci hodin fyziky a biologie do vědeckého centra VIDA v Brně. Proč se centrum nazývá VIDA? To je jednoduché. Přece kvůli zvolání, které pronesete u spousty pokusů, které si můžete vyzkoušet na vlastní kůži. „VIDA! To jsem nevěděl.“  Tuto větu zde pronesete každou chvíli. Důvodů je tu dost.

Můžete si vyzkoušet odpálit vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo, zajít do zvukové komory anebo zažít pořádnou vichřici.

Kromě stálé expozice zde pořádají také programy pro školy nebo větší skupiny zájemců. Naše třída se zúčastnila akce s názvem Vynálezci. Měli jsme možnost z poskytnutého materiálu sestavit složité stroje s jednoduchým cílem rozezvonit rolničku. Všichni jsme si to moc užili a všem se alespoň z části podařilo úkol splnit.

Jana Dolejšová a Pavlína Ďurišová, TA

Aktivity a úspěchy 2015/2016

Česky

Fyziklání online

Fyziklani
Dne 2. prosince 2015 proběhla tříhodinová internetová fyzikální soutěž Fyziklání online. Naši školu reprezentoval tým fyzikálních nadšenců ve složení Oldřich Kupka (3.B), Ladislav Nagy (2.A), Vojtěch Šišma (2.A), Martin Orság (6.XB) a Luboš Bartík (5.QB). 

Soutěž probíhala od 17:00 do 20:00 hodin, takže jsme ji řešili ve svém volném čase. Původní plán byl, že se sejdeme ve škole a kvůli spolupráci budeme úlohy řešit ve škole, jenže tři z nás dva dny před soutěží náhle onemocněli. Nicméně soutěžit jsme chtěli, a tak jsme se nemocí nenechali zastavit a soutěž jsme každý řešili doma (domluva probíhala přes program Skype). Ze začátku jsme se drželi na nejvyšších pozicích, poté jsme ale trochu nezvládli speciální sérii lépe bodovaných úloh (Hurry-Up) a nakonec na nemocné členy našeho týmu dopadla únava a úlohy se nám počítaly velmi těžce. V naší kategorii se soutěže zúčastnilo celkem 69 týmů z celé České a Slovenské republiky. Náš tým skončil na 8. místě.
 
Ladislav Nagy
 
 
Štítky: 
Česky

Úspěšné Fyziklání

Dne 12. 2. 2016 proběhla na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze soutěž FYKOSí Fyziklání. Náš tým ve složení Ladislav Nagy 2.A, Oldřich Kupka 3.B, Martin Orság X.B, Luboš Bartík Q.B a Pavel Kinc Q.B skončil na druhém místě (poražen byl týmem ze Slovenska).

Jedná se o tříhodinovou soutěž, ve které pětičlenné týmy z celé České republiky a Slovenska řeší fyzikální úlohy ze všech oborů fyziky. Před samotnou soutěží jsou týmy rozděleny do tří kategorií podle věku soutěžících. Na začátku soutěže dostane každý tým obálku se sedmi úlohami. Když nějakou úlohu tým vyřeší, odnese jí ke kontrole správnosti. Pokud je odpověď správná, dostane tým body a novou úlohu. Pokud je odpověď nesprávná, je tým poslán zpět k řešení dané úlohy a po jejím vyřešení dostane menší počet bodů.

Ladislav Nagy

Česky

Zatmění Slunce a matematika

Vždy jste chtěli vědět, kolik práce je za získáváním fotografií zatmění Slunce, historií jeho pozorování nebo co jsou to protuberance? Nejen to se dne 24. 2. 2016 dozvěděli studenti fyzikálního semináře a fyzikálního bloku na přednášce prof. Miloslava Druckmüllera, jehož fotografie sluneční korony získaly světový ohlas. Přesvědčil nás, že zatmění Slunce je jedním z nejvíce fascinujících astronomických fenoménů a že za jedinou fotkou je nespočet hodin práce.

Kdybyste se chtěli o tomto jevu dozvědět více, rozhodně navštivte stránky profesora Druckmüllera. http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/eclipse/

Martina Dufková, 7.MA

FY - Archiv

Česky

Vítězství v celostátním kole SOČ

V loňském roce vyhrál krajské kolo fyzikální olympiády. Letos vyzkoušel další soutěž. Zapojil se do Studentské odborné činnosti. O kom je řeč? Mám na mysli Luboše Vozdeckého ze sexty A vyškovského gymnázia. Ptáte se, jak dopadl v této soutěži? Znovu vyhrál! Nejprve krajské kolo a 16. června 2013 i celostátní kolo, které se konalo v Brně.

Jeho práce Experimentální studium valivých pohybů se porotě líbila a odměnila ho  prvním místem. Protože je fyzika skvělá zábava, odjel hned po celostátním kole SOČ spolu s dalšími studenty  vyškovského gymnázia do Prahy na tzv. Fyzikální týden na jaderce. Tuto akci pořádá ČVUT v Praze každoročně a mezi našimi studenty je velmi oblíbená. Studenti si na vysokoškolských pracovištích vyzkouší vědeckou práci a snad jim tato zkušenost pomůže vítězit v dalších soutěžích.

Milana Alánová

 

 

 

Nejlepším mladým vědcem v Evropě je Luboš Vozdecký

Každé ocenění, které získá student naší školy v různých soutěžích nebo olympiádách, potěší. Hrdost, radost… člověka napadne řada příjemných pocitů.

Luboš Vozdecký, student oktávy  A, není v soutěžích především s fyzikální tématikou žádný nováček. Ve školním roce 2011/12 získal 1. místo v krajském kole fyzikální olympiády, o rok později byl ve stejné soutěži čtvrtý a 1. místo získal v celostátním kole soutěže SOČ na téma Experimentální studium valivých pohybů. V roce 2013/14 opět 4. místo v krajském kole fyzikální olympiády a nejnověji získal 1. místo v mezinárodním kole soutěže EU pro mladé vědce EUCYS.

Ocenění, které Luboš převzal 23. září 2014 od Evropské komise ve Varšavě, je výjimečné! Luboši, blahopřejeme!

 

  •  

Foto: http://eucys2014.pl/

Česky

Student vyškovského gymnázia pojede na mezinárodní astronomickou olympiádu do Litvy!

Ke hvězdám nevzhlížejí jen básníci, snílci a zamilovaní, ale také student tercie B vyškovského gymnázia Martin Orság. Ten to ovšem dělá přes svůj hvězdářský dalekohled. Proto se také zapojil do astronomické olympiády. Nejprve bez problémů postoupil do krajského kola, které se konalo v Brně.

Krajské kolo vyhrál a hurá do Prahy, kde ve dnech 24. – 25. května tohoto roku proběhlo celostátní kolo olympiády. Umístil se na krásném šestém místě, ale co bylo důležitější, postoupil na soutěžní soustředění do Valašského Meziříčí. Toto soustředění byla jakási „baráž“ o postup na mezinárodní olympiádu. Od 10. do 12. června 2013  studenti z celé republiky soutěžili o čest reprezentovat svoji vlast. Obrovskou radost udělal nám všem, když vyhrál a stal se jedním z pěti členů reprezentačního týmu České republiky.

Tři studenti tohoto družstva jsou z kategorie alfa, jde o žáky 8. a 9. tříd ZŠ, tercií a kvart víceletých gymnázií, sem patří i Martin. Dva studenti jsou z kategorie beta – studentů 1. a 2. ročníků, kvint a sext gymnázií. Mezinárodní astronomická olympiáda se bude konat v Litvě po prázdninách ve dnech 6. – 14. září 2013.

Až  někdy v létě během krásné bezměsíčné noci pohlédnete na oblohu, bude se na ni pravděpodobně dívat také Martin. Možná vás napadnou verše, které budou opěvovat krásu hvězd a snad si vzpomenete na studenta, který chce vědět o hvězdách co nejvíc. Držíme palce celému reprezentačnímu týmu a Martinovi obzvlášť.