Na výstavě Vlastimila Srbeckého

V úterý 27. 9. 2016 jsme se studenty XA v rámci hodiny výtvarné výchovy navštívili výstavu brněnského malíře Vlastimila Srbeckého v Sokolském domě. Autor ve svých dílech vyjadřuje své niterní pocity a nálady.

Astronomické Déjà vu aneb Martin Orság to znovu dokázal!

Student septimy B vyškovského gymnázia Martin Orság bude reprezentovat naši vlast na mezinárodní astronomické olympiádě v Bulharsku. Pozorný čtenář si teď asi řekne: „ To už tu bylo, to jsem četl!“ A bude mít pravdu. Je to tři roky, kdy jsem psala o nadějném mladém astronomovi, který nás reprezentoval na mezinárodní astronomické olympiádě v Litvě. Martin znovu dokázal, že umí. Vyhrál krajské kolo, postoupil do celostátního kola astronomické olympiády, v něm vybojoval 2. místo a byl znovu vybrán na týdenní soustředění astronomické reprezentace. Absolvoval zde mnoho testů, zkoušek a měření. Získal nejvíc bodů ze všech účastníků soustředění, zvítězil a kvalifikoval se přímo na mezinárodní astronomickou olympiádu.

Podzim ve Vídni

Vídeň je překrásné reprezentativní město, je bývalým sídlem habsburské monarchie a v současné době především moderní rakouskou metropolí. Historická exkurze do hlavního města Rakouska už tradičně doplňuje výuku dějepisu a německého jazyka. Všichni jsme se na návštěvu Vídně náramně těšili.

Spolupráce se nám daří!

V posledních týdnech se součinnost naší školy s vyškovskou nemocnicí zpečetila návštěvou paní ředitelky Ing. Seidlové a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Moravové při oficiálním otevírání přístavby zdravotnických oborů a o pár dnů později účastí pana ředitele RNDr. Klementa a pana zástupce Mgr. Šlapala na Dni otevřených dveří Nemocnice Vyškov, p. o. Obě zmíněné akce probíhaly za přítomnosti našich krajských politických představitelů. V nemocnici pozvání přijal dokonce i předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka, čehož využili mnozí naši budoucí průbojní zdravotníci ke společnému focení.

Stověžatá Praha

Studenti třetího ročníku obchodní akademie se dne 19. 9. 2016 vydali na dvoudenní exkurzi do Prahy. Program exkurze byl velice nabitý, a proto jsme na cestu vyrazili již v brzkých ranních hodinách.

Z Poháru rektora UNOB opět vítězně

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se uskutečnil 8. ročník vědomostně-dovednostního závodu O pohár rektora Univerzity obrany. Naše týmy opět předvedly nejen vynikající sportovní výkony ve vytrvalostním běhu, na lezecké stěně, koloběžkách, překážkové dráze, při hodu granátem na cíl a střelbě ze vzduchovky, ale také prokázaly dobré znalosti z matematiky, fyziky a angličtiny ve vědomostních testech.

První místo z loňského roku obhájilo družstvo ve složení Natka Šťastná (XB), Jirka Setinský (3. A) a David Králík (4. A). Ani druhá hlídka nezůstala bez medaile. Dáša Dvořáková (OB), Honza Osolsobě (OA) a Dominik Papp (XB) vybojovali bronz. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme!!!

Nálada podzemí

Stalo se již tradicí, že se klášterní sklepení pod vyškovským hřbitovem na Dny památek a kulturního dědictví proměňuje v netradiční výstavní prostory. Podobně jako v minulých letech na realizaci spolupracovalo město Vyškov, Gymnázium a SOŠZE Vyškov a gymnaziální projekt Oživlá historie. Letošní výstava fotografií nesla název Nálada podzemí.

Evropský den jazyků na SOŠce

Evropský den jazyků se připomíná každoročně 26. září. Cílem svátku je propagovat  jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.

Hned po prázdninách jsme si otestovali své znalosti v online kvízu: Co víte o jazycích, kterými se mluví v Evropě? Poté nás navštívila paní Heike Knap. V hodině němčiny s rodilou mluvčí jsme si vyzkoušeli vědomosti získané v hodinách německého jazyka v praxi. Paní Heike nám přiblížila Düsseldorf, odkud pochází. Spojili jsme tak němčinu a zeměpis. Na závěr otázka pro vás, milí studenti:

Adaptační pobyt v Jedovnicích

Vzhledem k tomu, že jsme prvním rokem na střední škole, uspořádali pro nás učitelé adaptační pobyt v Jedovnicích. Někdo byl z nových tváří nervózní, ale někdo se naopak těšil.

Stránky