NG 2010/11 Kronika

Kronikadatum


akce


odpovídá


účast


1. 9.


Zahájení školního roku


 


 


21. 9.


Schůzka mluvčích tříd s vedením školy


ČE, ŠL, VŽ


zástupci tříd


23. 9.


Školní filmový klub „Farma zvířat“


TR


zájemci


4. 10.


Zaměstnání žáků NP GIS - Vyškov


MS


přihlášení žáci


7. 10.


Projekt – „Ruku v ruce“


ŠV


 


7. 10.


Školní filmový „Člověk proti zkáze“


TR


zájemci


14. 10.


Projekt – Zaměstnání žáků prim.

„Úmluva třídy“


DB, (KU, HH)


PA, PB


21. 10.


Školní filmový klub „Pianista“


TR


zájemci


1. 11.


Nepovinný předmět GIS – práce v terénu


MS


přihlášení zájemci


8. 11.


Nepovinný předmět GIS – práce v terénu


MS


přihlášení zájemci


11. 11.


Příběhy bezpráví – film a beseda s pamětníky, oběťmi komunistického teroru


TR


všichni žáci


18. 11.


Školní filmový klub „Obchod na Korze“


TR


všichni žáci


19. 11.


GISDay – Masarykova univerzita Brno


MS


S A, T B


22. 11.


1. pedagogická rada


 


všichni vyučující


22. 11.


Schůze odborové organizace


KU


 


25. 11.


Třídní schůzky


 


všichni vyučující


30. 11.


Schůzka učitelů s vedením školy


ŠL, ČE, VŽ


všichni vyučující


7. 12.


Schůzka učitelů s vedením školy


ŠL, ČE, VŽ


TU


8. 12.


Stávka zaměstnanců a pedagog. pracovníků


 


 


9. 12.


Prezentace gymnázia na ZŠ Tyršova 4, Vyškov


 


DB, ŠL


16. 12.


Školní filmový klub „Ostře sledované vlaky“


TR


zájemci


6. 1.


Školní filmový klub „II. světová válka“


TR


zájemci


24. 1.


Schůze komise pro vzdělávání – MěÚ Vyškov


ŠL


 


24. 1.


Schůze vedení ZOOS a vedení školy


KU, ŠT


 


26. 1.


2. pedagogická rada


KM, ČE, VŽ


všichni vyučující


28. 1.


Ples Gymnázia Vyškov


 


 


8. 2.


Den otevřených dveří na Gymnáziu Komenského


 


 


10. 2.


Školní filmový klub „Sedím na konári a je mi dobre“


TR


zájemci


15. 2.


Den otevřených dveří na nižším gymnáziu


 


 


3. 3.


Školní akademie – Sokolský dům Vyškov


HH


všichni žáci


4. 3.


Návštěva PPP Vyškov


KL


S A


10. 3.


Školní filmový klub „Četa“


TR


zájemci


24. 3.


Školní filmový klub „Vlasy“


TR


zájemci


14. 4.


Školní filmový klub „Všichni dobří rodáci“


TR


zájemci


18. 4.


Fotografování tříd


VJ


 


18. 4.


3. pedagogická rada


 


všichni vyučující


18. 4.


Členská schůze ZOOS


 


členové


19. 4.


Třídní schůzky


 


 


26. 4.


Přijímací zkoušky, I. kolo – 1. termín


 


 


28. 4.


Přijímací zkoušky, I. kolo – 2. termín


 


 


2. 5.


Schůzka zástupců odborové organizace s vedením školy


KU, ŠL, ŠT


 


3. 5.


Jak se (ne)stát závislákem – interaktivní program


ŠR


T A, B


3. 5.


Jarní koncert Gymnázia Vyškov


 


 


12. 5.


Školní filmový klub „Major Zeman“ – manipulace obrazu dějin v normalizačním seriálu


TR


zájemci


2. 6.


Učení naruby – žáci K A,B v roli učitelů


 


 


3. 6.


Školní filmový klub „Good bye, Lenin“


TR


zájemci


7. 6.


Schůzka vedení školy  s rodiči budoucích primánů


ŠL, KM, KU, VŽ, ČE, MS, TR


 


10. 6.


Přijímací zkoušky, II. kolo – 1. termín


ŠL


 


13. 6. 


Komise pro vzdělávání a výchovu – MěÚ Vyškov


ŠL


 


23. 6.


Školní filmový klub „Země nikoho“


TR


zájemci


24. 6.


4. pedagogická rada


KM


všichni vyučující


24. 6.


Nácvik evakuace


ŠL


celá škola


27. – 29. 6.


Focení žáků


VJ


 


28. 6.


Přebírání cen MTPD Sluňákov


BE


 


29. 6.


EKOMÓDA


VR, (KU)


 


30. 6.


Vydávání vysvědčení


 


 


30. 6.


Závěrečná porada