Návod na tvorbu fotoalb a článků na web

Základní strukturou webu jsou knihy - např. Předměty, Projekty, Legislativa.  Do knih se dají vkládat stránky s jednou fotografií nebo stránky s více fotografiemi. Fotoalba slouží k uspořádání více fotografií do alba.

 

Vytvořenému článku nastavte revizi na Edit view - tím pošlete zprávu, že je článek připraven ke zvěřejnění. Články jsou zkontrolovány editorem a moderátorem webu z hlediska pravopisu, obsahu a jejich začlenění do knih a zveřejněny na titulní straně webu. Zveřejňování článů probíhá jednou týdně. Pokud chcete, aby článek vyšel v následujícím týdnu, je potřeba ho připravit do pátku (včetně).

 

Pravidla pro tvorbu stránek:

  • Článek dělte na kratší odstavce.
  • K zvýraznění používejte tučné písmo (tlačítko B) nebo kurzívu (tlačítko I). Nikdy nepodtrhávejte -  podtrhují se pouze odkazy. K zvýraznění nepoužívejte velká písmena.
  • Text se zarovnává vlevo, případně do bloku.
  • Delší text dělte pomocí nadpisů.
  • Nadpisy se zarovnávají vlevo nebo na střed.
  • Za nadpisy se nedává tečka.
  • Za každou tečku, čárku, středník patří mezera.
  • Obrázky nahrávejte v přiměřené velikosti - zvažte jak velké je potřebujete na webu mít. Do článku stačí malé (maximálně 640 x 640), ale do alb můžete dávat i větší, které se následně do článku zmenší tím, že při vkládání vyberete jako velikost Náhled nebo Normal. Obrázky, které mají víc než 2 MB jsou zbytečně velké i do alb.