Školská rada

Členové

 

  • PhDr. Radek Mikulka – člen ŠR za pedagogický sbor
  • RNDr. Jaroslav Orság – člen ŠR za pedagogický sbor
  • PhDr. Vlasta Breburdová – člen ŠR za pedagogický sbor
  • Mgr. Jiří Bubeník – člen ŠR za rodiče a zletilé žáky
  • Mgr. Jan Hrežo – člen ŠR za rodiče a zletilé žáky
  • Ing. Miroslav Cvek - člen ŠR za rodiče a zletilé žáky
  • Mgr. Miloš Brtníček – člen ŠR za zřizovatele
  • Mgr. David Mach – člen ŠR za zřizovatele
  • MUDr. Pavel Veselý – člen ŠR za zřizovatele